Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Werkzaamheden voor het Bureau voor intellectueel eigendom van de Europese Unie
Aanbestedende dienst:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publicatiedatum op TED:
14/10/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
27/11/2019
Status:
Afgesloten
Informatie over het perceel
1
Nieuwe aanleg- of renovatiewerkzaamheden
De diensten met betrekking tot perceel 1: nieuwe aanleg- of renovatiewerkzaamheden omvatten:1) De materiële uitvoering van de nieuwe aanleg- en/of renovatiewerkzaamheden met een projectbegroting van meer dan 60 000 EUR en minder dan of gelijk aan 750 000 EUR (begroting voor de uitvoering van de opdracht, CIB) vanaf de technische documentatie tot aan de tenuitvoerlegging, met inbegrip van de levering en installatie van uitrusting en alle materialen, tests en proeven, werk- en constructiemethoden, waarbij wordt gegarandeerd dat de vastgestelde tijdlijnen, prijzen en kwaliteiten in de projecten en/of technische documentatie worden gerespecteerd;2) Inbedrijfstelling van de faciliteiten die betrekking hebben op de uitgevoerde werkzaamheden of installatie;3) Reiniging van de werkplaatsen;4) Verstrekking van de opgestelde documentatie die betrekking heeft op de uitvoering van de werkzaamheden of installatie;5) Correctief onderhoud van de installaties tijdens de bijbehorende garantieperiode. Het preventieve onderhoud wordt verplicht toegewezen aan het algemene onderhoudsbedrijf van de EUIPO, zoals vermeld in de opdracht;6) Alle technische, administratieve, organisatorische en inspectieactiviteiten die nodig zijn om de vereiste kwaliteit van de werkzaamheden, de uitgevoerde installaties en de operationele aanpassingen te kunnen waarborgen.
Beste prijs-kwaliteitverhouding
ES521