Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Werkzaamheden voor het Bureau voor intellectueel eigendom van de Europese Unie
Aanbestedende dienst:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publicatiedatum op TED:
14/10/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
27/11/2019
Status:
Afgesloten
Informatie over het perceel
2
Kleine werkzaamheden en operationele wijzigingen
De werkzaamheden van onderhavig perceel kunnen als volgt worden ingedeeld:Nieuwe uitvoeringswerkzaamheden: de nieuwe implementatiewerkzaamheden omvatten alle werkzaamheden voor nieuwe infrastructuren, faciliteiten of gebouwen in een gebouw of campus van de EUIPO in Spanje of in het buitenland, zowel vandaag als in de toekomst,Renovatiezaamheden: de renovatiewerkzaamheden omvatten alle uitbreidings-, verbeterings-, moderniserings-, aanpassings-, instellings- of versterkingswerkzaamheden aan de eigendommen van de EUIPO, met inbegrip van de inrichtingswerkzaamheden waarbij nieuwe faciliteiten worden gemaakt of bestaande faciliteiten worden gemoderniseerd in een gebouw of campus van de EUIPO in Spanje of in het buitenland, zowel vandaag als in de toekomst,Operationele wijzigingswerkzaamheden: het doel van de operationele wijzigingswerkzaamheden is het onmiddellijk of op korte termijn reageren om onvoorziene gebeurtenissen of die niet hersteld kunnen worden door het bureau te verhelpen, of om te voldoen aan de dringende behoeften die de activiteit van het Bureau in gevaar zouden kunnen brengen. Buiten de bovengenoemde werkzaamheden, omvatten de diensten tevens het volgende:1) De opdracht vereist een reeks minimale personele en materiële middelen om de werkzaamheden met solvabiliteit te kunnen uitvoeren. Om deze reden wordt vereist dat er een werkteam beschikbaar wordt gesteld dat voortdurend aanwezig is bij het EUIPO en een snelle reactie-eenheid die in minder dan 24 uur paraat staat;2) Inbedrijfstelling van de faciliteiten die betrekking hebben op de uitgevoerde werkzaamheden of installatie;3) Reiniging van de werkplaatsen;4) Verstrekking van de opgestelde documentatie die betrekking heeft op de uitvoering van de kleine werkzaamheden;5) Correctief onderhoud van de installaties tijdens de bijbehorende garantieperiode. Het preventieve onderhoud wordt verplicht toegewezen aan het algemene onderhoudsbedrijf van de EUIPO, zoals vermeld in de opdracht;6) Alle technische, administratieve, organisatorische en inspectieactiviteiten die nodig zijn om de vereiste kwaliteit van de werkzaamheden, de uitgevoerde installaties en de operationele aanpassingen te kunnen waarborgen.
Beste prijs-kwaliteitverhouding
ES521