Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Verlening van juridische ondersteuning op het gebied van intellectuele eigendoms...
Aanbestedende dienst:
Community Plant Variety Office (CPVO)
Publicatiedatum op TED:
08/10/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
29/11/2019
Status:
Afgesloten
Informatie over het perceel
2
Verlening van juridische ondersteuning voor het Hof van Justitie van de EU in het Engels en het Nederlands.
Juridische ondersteuning en advies hebben betrekking op de volgende gebieden:— rechtszaken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten in de EU (voor het Hof van Justitie van de EU),— rechtszaken met betrekking tot kwekersrechten voor plantenvariëteiten in de EU (voor het Hof van Justitie van de EU),— meer specifiek, maar niet beperkt tot, juridische analyse, opstellen van pleidooien, verdediging van het CPVO voor het Hof van Justitie van de EU en elke andere vorm van ondersteuning en advies in zaken die voor het Hof van Justitie van de EU gepleit worden.
Beste prijs-kwaliteitverhouding
LU