Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Ondersteuning van nationale voedingsonderzoeken overeenkomstig de methodologie v...
Aanbestedende dienst:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publicatiedatum op TED:
12/05/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
07/08/2015
Status:
Afgesloten
Informatie over het perceel
1
„Onderzoek bij kinderen”, uitgevoerd bij kinderen met een leeftijd van 3 maanden tot en met 9 jaar
Doelstelling 1: de methodologie voor het toekomstig nationaal voedingsonderzoek aanpassen of ontwikkelen overeenkomstig de EFSA-richtsnoeren inzake de methodologie van EU-Menu, de nationale protocollen en aanverwante documenten opstellen en aan de EFSA bezorgen, en de gegevensverzameling leiden en uitvoeren.Doelstelling 2: de tijdens het onderzoek verzamelde voedselconsumptiegegevens en aanverwante informatie samenstellen en aan de EFSA doorgeven in het door de EFSA vereiste formaat.
Niet van toepassing