Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Evaluatie van de inhoud en presentatie van verslagen van de Rekenkamer (KPI 3).
Aanbestedende dienst:
European Court of Auditors (ECA)
Publicatiedatum op TED:
07/05/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
18/06/2015
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie over het perceel
1
Academische evaluatie van de inhoud en presentatie van verslagen van de Rekenkamer
Deze oproep tot inschrijving behelst het sluiten van een rechtstreekse dienstenovereenkomst met een onafhankelijke externe deskundige. Per contractant kan slechts 1 perceel worden gegund, zelfs als de contractant een inschrijving indient voor beide percelen. De contractant moet de inhoud en presentatie van verslagen van de Rekenkamer evalueren.
Niet van toepassing