Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
LUCAS-onderzoek 2022 (statistisch onderzoek over landgebruik en bodembedekking)
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG EUROSTAT
Publicatiedatum op TED:
23/07/2021
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
08/09/2021
Status:
Afgesloten
Informatie over het perceel
6
LUCAS 2022 – Helpdesk, technische bijstand en kwaliteitscontrole
De doelstellingen van perceel 6 zijn:• de voorbereiding van de lancering van het onderzoek LUCAS 2022;• opleiding verstrekken aan de projectmanagers van de percelen 1-5 en aan de onderzoeksmanagers in coördinatie met de contractant van perceel 7 (DMT) en van perceel 8 (graslandopleiding). De aanwezigheid van de projectleider van perceel 7 en van de persoon die de DMT-opleiding geeft (perceel 7) is gedurende de gehele tijd vereist;• de verlening van diensten voor technische bijstand en kwaliteitscontrole aan de Commissie en de onderzoekscontractanten (percelen 1-5) die het LUCAS-onderzoek in 2022 uitvoeren. In dit perceel hebben de controlediensten voor gegevenskwaliteit betrekking op de kwaliteitscontrole van de gegevens die zijn verzameld in het kader van het LUCAS-veldonderzoek 2022 en de foto-interpretatiecampagne LUCAS 2022.De timing van alle taken in dit perceel hangt sterk af van de voortgang in percelen 1-5, die op haar beurt afhankelijk is van de contractuele en klimatologische omstandigheden.Voor het totale aantal door de contractanten van de percelen 1-5 beoordeelde punten (fotogeïnterpreteerde landschapselementen, in situ-punten en fotogeïnterpreteerde punten) voert de contractant van perceel 6 de volgende controles uit:• controle van maximaal 10 000 punten ter plaatse via foto-interpretatie;• controle van 66 660 punten die in het veld zijn bezocht;• aanvullende controle van 20 000 foto's voor anonimisering;• controle van 25 000 punten van de foto-interpretatiecampagne.
Beste prijs-kwaliteitverhouding
1,160,000.00 EUR
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
79330000