Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Maatregelen ter ondersteuning van de voorbereidende actie BEST ter bevordering v...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicatiedatum op TED:
14/05/2013
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
02/09/2013
Status:
Afgesloten
Informatie over het perceel
1
Opzetten en bevorderen van het interactieve platform
Perceel 1 — het opzetten en bevorderen van het interactieve platform omvat de volgende taken: een BEST-werkteam samenstellen dat wordt ondersteund door regionale kennishubs, een interactieve website ontwikkelen en beheren, een stuurcomité aanstellen en halfjaarlijkse vergaderingen van dit stuurcomité organiseren, de uitwisseling van informatie inzake de beschikbaarheid van financiering mogelijk maken en vergemakkelijken, fondsen en bereik benutten als hefboom, en BEST-strategieën ontwikkelen in nauwe samenwerking met lopende activiteiten, alsook met lokale en regionale overheden en gemeenschappen en het maatschappelijk middenveld.
Niet van toepassing