Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi powiązane z oferowaniem zdolności w celu planowania, przeprowadzania i oc...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Data publikacji w witrynie TED:
26/07/2016
Termin nadsyłania ofert:
25/08/2016
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1
Szkolenie z zakresu koordynacji zespołu doraźnej pomocy medycznej ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO)
Wykonawca zaplanuje i zorganizuje łącznie 2 szkolenia z zakresu koordynacji zespołu doraźnej pomocy wraz ze wsparciem, 1 szkolenie w 2017 i 1 szkolenie w 2019. Każde szkolenie powinno być przygotowane dla 24 uczestników i trwać 5 pełnych dni szkoleniowych (z wyłączeniem czasu podróży). WHO sfinalizuje ogólną koncepcję szkolenia, przygotuje programy, harmonogram szkoleń i wzory lekcji na potrzeby szkoleń. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ten punkt. Konsorcjum musi zapewnić ścisłą współpracę, tak aby WHO była w stanie zakończyć planowanie w odpowiednim czasie.
Cena