Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Please note that the new deadline for submission is 26.09.2016. Please note that Annex I - Tender specifications and Annex 8 - Detailed tasks and product specifications have been updated.
Tytuł:
Usługi lokalnego monitorowania terenu w programie Copernicus: produkcja zestawów...
Instytucja zamawiająca:
European Environment Agency (EEA)
Data publikacji w witrynie TED:
10/08/2016
Termin nadsyłania ofert:
26/09/2016
Status:
Zamknięte
Informacje o części
3
Natura 2000
Natura 2000 to sieć kluczowych terenów rozrodu i odpoczynku rzadkich i zagrożonych gatunków oraz niektórych rzadkich typów siedlisk przyrodniczych, które same w sobie podlegają ochronie. Wiadomo, że stan niektórych typów siedlisk pogorszył się w całej UE. Niniejsza część dotyczy kontynuacji mapowania pokrycia terenu/użytkowania gruntów obszarów Natura 2000 (rozszerzenie geograficzne) obejmującego wybór terenów z siedliskami półnaturalnymi i bogatymi gatunkowo obszarami trawiastymi za rok 2012 i 2006 (w zakresie, w jakim użytkowe dane satelitarne o bardzo wysokiej rozdzielczości są dostępne dla tych dat). Ponadto umowa ramowa, która zostanie zawarta w wyniku niniejszego zaproszenia do składania ofert na część 3, oprócz opracowania wymienionych wyżej warstw danych, obejmuje świadczenie usług doradztwa.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie