Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Planowanie i zakup przestrzeni reklamowej dla Parlamentu Europejskiego
Instytucja zamawiająca:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Data publikacji w witrynie TED:
13/08/2016
Termin nadsyłania ofert:
12/10/2016
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1
Kampanie cyfrowe
Parlament Europejski jest aktywny na wielu platformach mediów społecznościowych, wśród których znajdują się: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Flickr, YouTube, Snapchat, Storify, Spotify, Reddit, Pinterest. Parlament Europejski może potrzebować reklam: — na 1 lub kilku z wyżej wymienionych platform, — w mediach internetowych, na portalach informacyjnych, w specjalistycznych witrynach internetowych itp., — na krajowych platformach mediów społecznościowych (np. Draugiem na Łotwie), — w mediach cyfrowych, na platformach i w witrynach, które nie były znane w czasie przygotowywania przedmiotowych specyfikacji technicznych. Parlament Europejski wymaga, aby potrzeby te zostały zaspokojone w niektórych lub we wszystkich językach urzędowych UE oraz w niektórych lub we wszystkich państwach członkowskich UE. Umowa potencjalnie obejmuje 7 następujących rodzajów działalności: 1. planowanie mediów; 2. zakup mediów; 3. produkcję/dostosowanie reklam; 4. zarządzanie przestrzenią medialną i samoobsługa; 5. monitorowanie; 6. ocenę; 7. planowanie strategiczne/zaawansowane.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie