Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o świadczenie usług morskich przewozów pasażerskich
Instytucja zamawiająca:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Data publikacji w witrynie TED:
08/09/2016
Termin nadsyłania ofert:
29/09/2016
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1
Przewozy morskie dla pasażerów – pojedynczy statek lub statki w pełni zarezerwowane dla Fronteksu niezależnie od liczby dostępnych miejsc siedzących
Transport pasażerów między wyznaczonymi portami w Grecji i Turcji zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie