Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na okres dziesięciu lat i dwóch lat ...
Instytucja zamawiająca:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Data publikacji w witrynie TED:
03/01/2017
Termin nadsyłania ofert:
17/02/2017
Status:
Zamknięte
Informacje o części
3
Ubezpieczenie od uszkodzenia mienia dotyczące projektu przebudowy i odnowienia budynku im. Vaclava Havla w Strasburgu
Celem niniejszej umowy jest zagwarantowanie, poza wszelkim dochodzeniem odpowiedzialności, opłacenia wszystkich robót za naprawę szkód, zarówno jeżeli chodzi o przyczyny, jak i skutki, nawet wynikających z wady gruntu, za które odpowiedzialność ponoszą przedsiębiorstwa budowlane w rozumieniu art. 1792-1 francuskiego kodeksu cywilnego, producenci i podobne osoby, a także inspektor techniczny na podstawie art. 1792 francuskiego kodeksu cywilnego, tj. szkody, które: — naruszają stabilność obiektów będących przedmiotem robót budowlanych, — naruszają wspomniane obiekty, jeżeli chodzi o jeden z elementów konstrukcyjnych lub jeden z elementów wyposażenia, czyniąc je tym samym niezgodne z przeznaczeniem, — naruszają stabilność jednego z elementów wyposażenia stanowiących nieodłączną część sieci, fundamentów, konstrukcji, stanu zamkniętego lub dachu w rozumieniu art. 1792-2 francuskiego kodeksu cywilnego. Roboty naprawcze obejmują również: — koszty związane z rozbiórką, usuwanie, zdejmowaniem, demontażem, szalunkowaniem, ponownym kładzeniem lub montażem, które okażą się ewentualnie konieczne, w tym usunięciem ziemi, roślinności i przywróceniem stanu poprzedniego, — koszty ubezpieczenia od uszkodzenia mienia podczas robót naprawczych przeprowadzanych w wyniku szkody objętej gwarancją, jeżeli roboty podlegają obowiązkowi ubezpieczenia od uszkodzenia mienia.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie