Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Świadczenie usług bankowych i w zakresie kart płatniczych
Instytucja zamawiająca:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Data publikacji w witrynie TED:
25/01/2017
Termin nadsyłania ofert:
24/02/2017
Status:
Zamknięte
Informacje o części
3
Usługi w zakresie kart płatniczych
Zaproszenie do składania ofert adresowane jest do banków komercyjnych i operatorów kart płatniczych z Unii Europejskiej i dotyczy bankowej obsługi płatności przychodzących i wychodzących oraz operacji przy użyciu kart płatniczych. Niniejsza część dotyczy usług w zakresie kart płatniczych.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie