Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Świadczenie usług gastronomicznych w Europejskim Trybunale Obrachunkowym
Instytucja zamawiająca:
European Court of Auditors (ECA)
Data publikacji w witrynie TED:
21/03/2017
Termin nadsyłania ofert:
25/11/2017
Status:
Zamknięte
Informacje o części
2
Świadczenie usług ilościowych i jakościowych kontroli usług gastronomicznych w Europejskim Trybunale Obrachunkowym
Trybunał poszukuje usługodawcy, który będzie go wspierał w zadaniach kontroli poprawnego wykonania umowy o usługi gastronomiczne (część 1). Świadczenie usług gastronomicznych obejmuje obsługę restauracji pracowniczej, prowadzenie 2 kafeterii (K2 i K3) oferujących usługi szybkiej gastronomii, prowadzenie sali restauracyjnej dla dyrekcji (obiady, kolacje, przyjęcia) do celów gastronomii formalnej i okolicznościowej.
Cena