Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Sekretariaty techniczne dla grupy jednostek notyfikowanych na podstawie następuj...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Data publikacji w witrynie TED:
29/04/2017
Termin nadsyłania ofert:
06/06/2017
Status:
Zamknięte
Informacje o części
5
Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych (PED) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE oraz dyrektywa w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest powołanie sekretariatu technicznego dla grupy jednostek notyfikowanych ustanowionej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26.2.2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie