Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Doradztwo, porównania wzorcowe i usługi doradztwa w zakresie technologii informa...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Data publikacji w witrynie TED:
15/03/2017
Termin nadsyłania ofert:
17/05/2017
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1
Usługi doradztwa (badania i doradztwo)
Usługi doradztwa mają zaspokoić zapotrzebowanie uczestniczących instytucji UE w zakresie dostępu do standardowych informacji (opublikowanych sprawozdań) oraz informacji profilowanych (analizy, coaching, praca zespołowa, wydarzenia związane z tworzeniem sieci kontaktów itp.) wpierających proces podejmowania decyzji na różnych szczeblach w strukturach IT. Dodatkowe informacje udostępniono pod adresem internetowym podanym w pkt I.3.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie