Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi prawne
Instytucja zamawiająca:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Data publikacji w witrynie TED:
23/03/2017
Termin nadsyłania ofert:
18/04/2017
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1
Część 1: Niderlandzkie prawo handlowe, w tym prawo umów, prawo technologii informacyjnych/własności intelektualnej, prywatność i ochrona danych, prawo podatkowe i ewentualne reprezentowanie przed sądami
Część 1: umowy Europolu co do zasady reguluje prawo Unii, posiłkowane w razie konieczności prawem niderlandzkim. W sporach o interpretację lub stosowanie postanowień tych umów właściwe są sądy w Hadze. Europol nie zatrudnia wewnętrznie prawnika specjalizującego się w prawie niderlandzkim, dlatego też od czasu do czasu potrzebuje doradztwa prawnego w sprawach z zakresu niderlandzkiego prawa handlowego. Doradztwo może również obejmować sprawy związane z warunkami licencji na oprogramowanie oraz ich interpretacją na gruncie prawa niderlandzkiego, a także aspekty ochrony prywatności i ochrony danych.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie