Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi prawne
Instytucja zamawiająca:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Data publikacji w witrynie TED:
23/03/2017
Termin nadsyłania ofert:
18/04/2017
Status:
Zamknięte
Informacje o części
2
Część 2: Niderlandzkie prawo zatrudnienia i prawo pracy, w tym prawo podatkowe, prawo dotyczące emerytur i innych świadczeń oraz prawo dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa
Dla części 2: Europol stosuje niderlandzkie normy BHP. Od czasu do czasu potrzebuje doradztwa prawnego w sprawach z zakresu niderlandzkiego prawa pracy, rent i emerytur oraz innych świadczeń, zabezpieczenia społecznego oraz prawa podatkowego.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie