Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi prawne
Instytucja zamawiająca:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Data publikacji w witrynie TED:
23/03/2017
Termin nadsyłania ofert:
18/04/2017
Status:
Zamknięte
Informacje o części
3
Część 3: Prawo zamówień publicznych UE, w tym doradztwo i ewentualne reprezentowanie przed Sądem
Część 3: Europol zatrudnia wewnętrznie specjalistów w zakresie prawa zamówień publicznych. Oznacza to, że większość prac jest wykonywana wewnętrznie, a doradztwo prawne będzie dotyczyło poszczególnych kwestii (np. istotnych elementów odpowiedzi na odwołania). Poza tym w zakres usług wchodzi doradztwo taktyczne, a także ewentualne tłumaczenia pisemne na język francuski. Wszystkie czynności w ramach postępowań muszą być dokonywane z udziałem zespołu ds. prawnych Europolu oraz w konsultacji z nim.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie