Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi prawne
Instytucja zamawiająca:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Data publikacji w witrynie TED:
23/03/2017
Termin nadsyłania ofert:
18/04/2017
Status:
Zamknięte
Informacje o części
4
Część 4: Belgijskie prawo handlowe, w tym prawo umów, prawo technologii informacyjnych/własności intelektualnej, prywatność i ochrona danych, prawo podatkowe i ewentualne reprezentowanie przed sądami
Dla części 4: Europol uczestniczy w międzyinstytucjonalnych procedurach zamówień publicznych (tj. przetargach organizowanych przez Komisję w imieniu instytucji i agencji UE). Zawierane w wyniku tych postępowań umowy reguluje prawo belgijskie, a sądami właściwymi są sądy w Brukseli. Od czasu do czasu Europol potrzebuje wyspecjalizowanej porady w zakresie belgijskiego prawa handlowego. Doradztwo może również obejmować sprawy związane z warunkami licencji na oprogramowanie oraz ich interpretacją na gruncie prawa belgijskiego, a także aspekty ochrony prywatności i ochrony danych.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie