Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Przygotowanie i realizacja 4. europejskiego badania przedsiębiorstw.
Instytucja zamawiająca:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Data publikacji w witrynie TED:
20/05/2017
Termin nadsyłania ofert:
Nie dotyczy
Status:
Otwórz
Informacje o części
1
Internetowe badania ankietowe wspomagane komputerowo (CAWI) uzupełnione o badania telefoniczne oraz działania następcze.
W ramach części 1 zamówienia od wykonawcy wymagane będzie przeprowadzenie ankiet wśród przedstawicieli kadry zarządzającej oraz pracowników, metodą internetowego badania ankietowego wspomaganego komputerowo (CAWI). Selekcję respondentów należy przeprowadzić w drodze badania telefonicznego (CATI).
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie