Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa dotycząca szerokiego zakresu badań i robót technicznych związanych ...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
03/06/2017
Termin nadsyłania ofert:
20/10/2017
Status:
Zamknięte
Informacje o części
T5
Różne technologie
Przedmiotem umowy ramowej jest realizacja wielodyscyplinarnych projektów w zakresie robót.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie