Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi zarządzania korespondencją i dystrybucją
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
28/06/2017
Termin nadsyłania ofert:
10/08/2017
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1
Usługi wewnętrznej korespondencji i dystrybucji
Cześć 1 – w zakres usług wewnętrznej korespondencji i dystrybucji wchodzą następujące działania: działanie 1.1 – usługi wewnętrznej korespondencji i dystrybucji; działanie 1.2 — usługi centralnej kancelarii pocztowej; działanie 1.3 — wsparcie w zakresie dokumentacji i publikacji; działanie 1.4 — usługi cyfrowej kancelarii pocztowej (opcja). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera szczegółowy opis wymagań dotyczących usług oraz aktualnie świadczonych usług.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie