Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie statystyczne dotyczące użytkowania gruntów/pokrycia terenu LUCAS 2018 – ...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG EUROSTAT
Data publikacji w witrynie TED:
29/06/2017
Termin nadsyłania ofert:
23/07/2021
Status:
Zamknięte
Informacje o części
9
LUCAS 2018 – badanie pełnego pokrycia roślinnością
Ponieważ moduł LUCAS dotyczący użytków zielonych jest nowo opracowanym elementem, konieczna jest ocena jakości danych zebranych w trakcie realizacji modułu użytków zielonych w drodze badania pełnego pokrycia roślinnością, przeprowadzana przez ekspertów ds. użytków zielonych. Ocena ta zostanie przeprowadzona równolegle z badaniem LUCAS 2018 na podpróbce punktów objętych oceną użytków zielonych wkrótce po ocenie punktu LUCAS przez ankietera. Oczekuje się, że ekspert ds. użytków zielonych odwiedzi przeciętnie 3 punkty dziennie, zatem istotna może okazać się odległość pomiędzy poszczególnymi obszarami. Łączna liczba punktów będących użytkami zielonymi do zbadania wynosi 747.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie