Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badania dotyczące korytarza w ramach sieci bazowej TEN-T oraz wsparcie europejsk...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Data publikacji w witrynie TED:
30/12/2017
Termin nadsyłania ofert:
14/02/2018
Status:
Zamknięte
Informacje o części
5
Część 5: Korytarz Skandynawia – Morze Śródziemne
Niniejsze ogłoszenie przetargowe ma na celu dalsze pozyskiwanie wiedzy na temat sieci bazowej i jej 9 korytarzy oraz zapewnienie wsparcia technicznego, koniecznego do oceny postępu realizacji korytarzy oraz dopracowywania planów pracy dotyczących korytarzy. Ponadto, dostawcy będą świadczyć usługi wsparcia wymagane przez koordynatorów w zakresie struktury zarządczej ds. korytarzy, obejmującej forum ds. korytarzy i poszczególne grupy robocze. Usługi świadczone w ramach niniejszej części dotyczą korytarza Skandynawia – Morze Śródziemne.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie