Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi przeprowadzkowe, usługi inwentaryzacji i zarządzania magazynem w siedzibi...
Instytucja zamawiająca:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Data publikacji w witrynie TED:
27/01/2018
Termin nadsyłania ofert:
02/03/2018
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1
Inwentaryzacja i zarządzaniem magazynem
Część 1: Usługi inwentaryzacji i zarządzania magazynem. W zakres usług objętych zamówieniem wchodzi całościowe zarządzanie magazynem, od odbioru lub dostarczenia materiałów/towarów, po realizację wszystkich procesów operacyjnych koniecznych w celu osiągnięcia optymalnego i skutecznego zarządzania. Wszystkie działania wykonawcy będą podlegały zarządowi lub nadzorowi prowadzonemu przez Dział ds. Inwentaryzacji. W ramach swoich zobowiązań finansowych dotyczących zarządzania swoim majątkiem trwałym EUIPO musi cyklicznie przeprowadzać inwentaryzację fizyczną sprzętu informatycznego i mebli. W okresie obowiązywania umowy ramowej zawartej w wyniku niniejszego zaproszenia do składania ofert planuje się przeprowadzenie 2 inwentaryzacji ogólnych (czyli sprzętu informatycznego i mebli) oraz 2 inwentaryzacji częściowych, czyli raz tylko sprzętu informatycznego i raz tylko mebli. Nie będzie się przeprowadzać więcej niż 1 inwentaryzacji na rok.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie