Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wyspecjalizowana konsultacja w zakresie HR dla Europejskiego Banku Inwestycyjneg...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
20/02/2018
Termin nadsyłania ofert:
22/03/2018
Status:
Zamknięte
Informacje o części
3
Przygotowanie ankiet pracowniczych i badań dotyczących zaangażowania
Przyszły usługodawca będzie świadczyć następujące usługi: — ankieta zaangażowania pracowników i powiązane usługi; — inne usługi w zakresie ankiet i badania nastrojów pracowniczych; — różnorodne usługi konsultacji w celu wsparcia ankiet.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie