Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi doradcze w zakresie środowiska, klimatu i spraw społecznych
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
07/02/2018
Termin nadsyłania ofert:
23/07/2018
Status:
Zamknięte
Informacje o części
2
Działania w dziedzinie klimatu
Część 2 - Działania w dziedzinie klimatu: 1) szeroko zakrojone finansowanie działań związanych z klimatem; 2) kontrola ryzyka klimatycznego i finansowanie adaptacji; 3) włączenie kwestii klimatycznych w główny nurt działań; 4) ocena ryzyka klimatycznego.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie