Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Ekologiczny wzrost gospodarczy i gospodarka o obiegu zamkniętym – wspieranie dzi...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Data publikacji w witrynie TED:
13/02/2018
Termin nadsyłania ofert:
26/03/2018
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1
Usługi analityczne i usługi stałego wsparcia zaangażowania zainteresowanych stron
Część 1 obejmuje usługi analityczne i usługi stałego wsparcia zaangażowania zainteresowanych stron. Zadania w ramach części 1 są z natury analityczne i długoterminowe. Wyżej wymienione działania mogą wymagać badań, analizy polityk i/lub koordynacji różnych działań angażujących strony zainteresowane w dłuższym okresie. Celem jest ciągły wzrost i budowanie zaangażowania stron zainteresowanych.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie