Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Ekologiczny wzrost gospodarczy i gospodarka o obiegu zamkniętym – wspieranie dzi...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Data publikacji w witrynie TED:
13/02/2018
Termin nadsyłania ofert:
26/03/2018
Status:
Zamknięte
Informacje o części
2
Działania związane z doraźnym zaangażowaniem zainteresowanych stron i zestaw instrumentów służących zaangażowaniu interesariuszy
Część 2 obejmuje działania związane z doraźnym zaangażowaniem zainteresowanych stron i zestaw instrumentów służących zaangażowaniu interesariuszy. Zadania wchodzące w zakres części 2 obejmą doraźne lub krótkoterminowe usługi wsparcia technicznego, takie jak organizacja wydarzeń oraz opracowanie i wdrożenie szeregu instrumentów angażujących strony zainteresowane i działań o szerokim zasięgu.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie