Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Międzynarodowe punkty informacyjne dla MŚP dotyczące własności intelektualnej
Instytucja zamawiająca:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Data publikacji w witrynie TED:
10/03/2018
Termin nadsyłania ofert:
23/04/2018
Status:
Zamknięte
Informacje o części
2
Punkt informacyjny ds. praw własności intelektualnej w Azji Południowo-Wschodniej
Niniejsze zaproszenie do składania ofert ma formę procedury otwartej w celu zawarcia 3 umów o świadczenie usług. Każda umowa o świadczenie usług obejmuje funkcjonowanie międzynarodowych punktów informacyjnych ds. własności intelektualnej na określonym obszarze geograficznym, a mianowicie: Część 1: Punkt informacyjny ds. praw własności intelektualnej w Chinach (China IPR Helpdesk). Część 2: Punkt Informacyjny ds. praw własności intelektualnej w Azji Południowo-Wschodniej (South-east Asia IPR Helpdesk). Część 3: Punkt Informacyjny ds. praw własności intelektualnej w Ameryce Łacińskiej (Latin America IPR Helpdesk). Ogólnym celem części 2 — punkt informacyjny ds. praw własności intelektualnej w Azji Południowo-Wschodniej, jest przyczynienie się do umiędzynarodowienia MŚP w UE poprzez zapewnienie im fachowej porady na temat sposobów ochrony i egzekwowania ich własności intelektualnej w Azji Południowo-Wschodniej. Usługi punktu informacyjnego ds. praw własności intelektualnej w Azji Południowo-Wschodniej mają na celu poprawę świadomości i ochronę kapitału intelektualnego oraz zarządzanie nim przez unijne MŚP, które działają lub zamierzają działać w Brunei, Kambodży, Indonezji, Laosie, Malezji, Myanmarze, na Filipinach, w Singapurze oraz na Tajlandii i w Wietnamie. Usługi, które mają być świadczone przez wykonawcę, zostały wymienione w pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie