Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Nadzór powietrzny w celu pełnienia funkcji straży granicznej i przybrzeżnej
Instytucja zamawiająca:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Data publikacji w witrynie TED:
20/03/2018
Termin nadsyłania ofert:
16/05/2018
Status:
Zamknięte
Informacje o części
3
Nadzór powietrzny obszaru morskiego średniego zasięgu — udostępnianie danych za pośrednictwem portalu misji zdalnych
Wykonawca w ustalonych ramach czasowych ma zapewnić Zamawiającemu loty nadzoru średniego zasięgu na wstępnie określonym obszarze świadczenia usług. Usługa ta może obejmować nadzór również nad wodami międzynarodowymi z wychodzeniem w morze na odległość do 200 mil morskich od lotniska bazowego. Celem nadzoru jest raportowanie centrum koordynacji wyznaczonemu przez Zamawiającego o obiektach i wydarzeniach będących przedmiotem zainteresowania. Obszar świadczenia usług, ramy czasowe oraz obiekty i wydarzenia, będące przedmiotem zainteresowania, zostaną z góry określone w osobnej umowie. Usługi te mogą być wykonywane wyłącznie za pomocą stałych pojazdów latających.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie