Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Analizy laboratoryjne próbek gleby zebranych w ramach badania LUCAS 2018
Instytucja zamawiająca:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Data publikacji w witrynie TED:
31/05/2018
Termin nadsyłania ofert:
02/07/2018
Status:
Zamknięte
Informacje o części
2
Badanie DNA gleby
Celem umowy o usługi dotyczącej części 2 jest przeprowadzenie analizy DNA 1 050 próbek zebranych w ramach badania wierzchniej warstwy gleby LUCAS 2018 w celu oceny różnorodności biologicznej gleby i genów odporności na antybiotyki. Próbki wierzchniej warstwy gleby zostały zebrane w naturalnych i półnaturalnych środowiskach (grunty rolne, lasy i użytki zielone).
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie