Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o świadczenie usług związanych z działalnością medialną i komunikac...
Instytucja zamawiająca:
European Defence Agency (EDA)
Data publikacji w witrynie TED:
03/07/2018
Termin nadsyłania ofert:
22/08/2018
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1
Usługi internetowe
Utrzymanie i dalszy rozwój witryny internetowej EDA
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie