Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi monitorowania terenu w programie Copernicus - wysokorozdzielcza charakter...
Instytucja zamawiająca:
European Environment Agency (EEA)
Data publikacji w witrynie TED:
17/07/2018
Termin nadsyłania ofert:
02/10/2018
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1
Obszary nieprzepuszczalne 2018, zmiana w obszarach nieprzepuszczalnych 2015-2018 i powstawanie nowych obszarów 2018
Niniejsza część obejmuje zapewnienie 3 głównych wyników:1) dalsze tworzenie istniejących modeli stanu obszarów nieprzepuszczalnych w roku referencyjnym 2018, przy zwiększeniu rozdzielczości przestrzennej z 20 m (obecnie) do 10 m;2) dalsze tworzenie istniejących modeli produktów zmian nieprzepuszczalności w latach 2015-2018 (w skali 20 m) oraz3) powstawanie nowych warstw składowych w roku 2018 r. w rozdzielczości przestrzennej 10 m.Modele nieprzepuszczalnych warstw wysokorozdzielczych mają najdłuższy zasięg czasowy ze wszystkich modeli warstw wysokorozdzielczych, począwszy od lat 2006, 2009, 2012 i 2015, z uwzględnieniem powiązanych produktów zmian. Metody opracowania i organizacja pracy są w chwili obecnej stosunkowo stabilne, jednak wprowadzane są dwie istotne zmiany względem poprzednich modeli:1) zwiększona zostanie rozdzielczość przestrzenna warstwy nieprzepuszczalnej na rok 2018 z rozmiarem piksela od 20 m x 20 m do 10 m x 10 m, wraz z postępem technologicznym i wprowadzanymi usprawnieniami;2) w celu zapewnienia wartości dodanej uwzględniony zostanie nowy produkt, który został opracowany przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej w ramach europejskiej mapy osiedlania (European Settlement Map – ESM). Będzie on oparty na obrazach pochodzących z satelity Sentinel-2 oraz zostanie udostępniony w wersji w pełni zharmonizowanej z komponentem obrazującym nieprzepuszczalność w tej samej rozdzielczości przestrzennej 10 m x 10 m.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie