Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi zewnętrzne w dziedzinie IT
Instytucja zamawiająca:
European Parliament, DG Innovation and Technological support (ITEC)
Data publikacji w witrynie TED:
04/08/2018
Termin nadsyłania ofert:
20/09/2018
Status:
Zamknięte
Informacje o części
2
Tworzenie i utrzymywanie systemów upowszechniania informacji
Zob. część A do specyfikacji technicznych — Część 2 — Specyfikacja usług.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie