Szczegóły ogłoszenia o przetargu

In case of problems with eSubmission (submission of tenders) please contact helpdesk as soon as possible on +32 (0) 229 71063
Tytuł:
Zarządzanie danymi związanymi z nadzorem, analiza danych GIS, usługi biostatysty...
Instytucja zamawiająca:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Data publikacji w witrynie TED:
28/09/2018
Termin nadsyłania ofert:
14/11/2018
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1
Administrator danych, analityk danych, analityk zarządzania danymi/informacjami oraz analityk danych GIS
Oczekiwane usługi polegają na zapewnieniu pracowników wykwalifikowanych w odpowiedniej dziedzinie, wykonujących zadania pod nadzorem członka personelu ECDC oraz w ścisłej współpracy z zespołami ECDC, polegające na zarządzaniu danymi, analizie danych i zapewnieniu wiedzy fachowej w zakresie zarządzania danymi/informacjami (w tym danymi geoprzestrzennymi) na rzecz ECDC i zainteresowanych stron.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie