Szczegóły ogłoszenia o przetargu

In case of problems with eSubmission (submission of tenders) please contact helpdesk as soon as possible on +32 (0) 229 71063
Tytuł:
Zarządzanie danymi związanymi z nadzorem, analiza danych GIS, usługi biostatysty...
Instytucja zamawiająca:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Data publikacji w witrynie TED:
28/09/2018
Termin nadsyłania ofert:
14/11/2018
Status:
Zamknięte
Informacje o części
3
Usługi zarządzania dokumentami
Oczekiwane usługi obejmują świadczenie przez wykwalifikowane osoby usług w odpowiednich dziedzinach z zakresu zarządzania treściami elektronicznymi i analizy zawartości elektronicznej we współpracy z zespołami ECDC, polegających na zapewnianiu wiedzy fachowej dotyczącej zarządzania treścią elektroniczną i analizy treści elektronicznych na rzecz użytkowników ECDC i zainteresowanych stron w dziedzinie zapobiegania chorobom zakaźnym i ich kontroli.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie