Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi tłumaczeń pisemnych na języki: chorwacki, niemiecki, irlandzki, polski, r...
Instytucja zamawiająca:
European Parliament, DG Translation
Data publikacji w witrynie TED:
06/11/2018
Termin nadsyłania ofert:
07/12/2018
Status:
Zamknięte
Informacje o części
2
Tłumaczenia na język niemiecki
Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń wielojęzycznych i jednojęzycznych dokumentów źródłowych na język niemiecki. Szacowana liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 23 000.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie