Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Rectificatif No 3 concernant les extincteurs publié. Le Formulaire 8 - Partie 4 - modifié
Tytuł:
Utrzymanie instalacji i prace przy instalacjach elektrycznych, HVAC i sanitarnyc...
Instytucja zamawiająca:
European Court of Auditors (ECA)
Data publikacji w witrynie TED:
24/10/2018
Termin nadsyłania ofert:
30/11/2018
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1
Utrzymanie instalacji elektrycznych i prace przy instalacjach
Usługi utrzymania instalacji, których dotyczy niniejsza umowa, są następujące:— wszystkie operacje konserwacji zapobiegawczej,— wszystkie operacje konserwacji naprawczej,— wszystkie operacje na przewodach,— wszystkie usługi wsparcia w zakresie zarządzania ochroną środowiska,— wsparcie podczas okresowych kontroli wykonywanych przez upoważniony organ.Usługi te będą świadczone przez cały czas obowiązywania umowy, wedle potrzeb trybunału.Prace elektryczne, które nie należą do interwencji obejmowanych przez usługi konserwacji i które okażą się konieczne w czasie obowiązywania umowy, dotyczą w szczególności niewielkich modyfikacji i/lub projektów remontowych lub renowacyjnych, lub kontroli prac realizowanych przez inną firmę. Niewielkie modyfikacje mogą być realizowane przez cały okres obowiązywania umowy w zależności od potrzeb trybunału, podczas gdy projekty remontu lub renowacji są bardziej złożonymi operacjami, wymagającymi interwencji wielu przedsiębiorstw. Każdy z tych projektów będzie realizowany tylko raz w okresie obowiązywania umowy.Lista głównych instalacji, których dotyczy umowa, została umieszczona w załączniku 2A. Techniczny i ilościowy opis podany jest orientacyjnie. Lista ta nie jest wyczerpująca i w odpowiednim wypadku zostanie uzupełniona przez wykonawcę. Przyjmuje się, że wszystkie instalacje są w dobrym stanie. Wszystkie urządzenia pomocnicze, instalacje i akcesoria są uważane za integralną część instalacji.Trybunał sporządził tymczasowy i niewyczerpujący wykaz usług i dostaw, których wykonania Trybunał mógłby oczekiwać w ramach konserwacji naprawczej lub w ramach prac związanych z tą umową (załącznik 2C). Nie stanowi ona zobowiązania ze strony trybunału do zlecenia wykonania tych usług / robót i będzie się zmieniała w zależności od czasu i potrzeb.
Cena