Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi korekty i redakcji językowej w językach krajów spoza UE
Instytucja zamawiająca:
European Asylum Support Office (EASO)
Data publikacji w witrynie TED:
28/12/2018
Termin nadsyłania ofert:
06/02/2019
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1
Języki: albański, arabski, macedoński, norweski, rosyjski, serbski i turecki
Usługi korekty i redakcji językowej dokumentów EASO i innych dokumentów i produktów sporządzonych w językach albańskim, arabskim, macedońskim, norweskim, rosyjskim, serbskim i tureckim.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie