Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Świadczenie usług bazy danych adresowych, rozpowszechniania materiałów i monitor...
Instytucja zamawiająca:
European Environment Agency (EEA)
Data publikacji w witrynie TED:
22/12/2018
Termin nadsyłania ofert:
31/01/2019
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1
Baza danych adresowych i rozpowszechnianie materiałów
Utrzymywanie baz danych dotyczących zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz systematyczne i terminowe rozpowszechnianie materiałów EEA w formie drukowanej i elektronicznej.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie