Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie polityki w dziedzinie fluorowanych gazów cieplarnianych (4 części)
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Data publikacji w witrynie TED:
29/12/2018
Termin nadsyłania ofert:
25/02/2019
Status:
Zamknięte
Informacje o części
3
Ceny wodorofluorowęglowodorów i nadzór nad ich wycofywaniem
Ogólnym celem jest przeprowadzenie analizy runku i aspektów gospodarczych podaży i popytu wodorofluorowęglowodorów oraz alternatywnych technologii do użytku wewnętrznego DG CLIMA, w celu wsparcia monitorowania wpływu rozporządzenia (UE) nr 517/2014.Szczegółowe cele niniejszego projektu:— monitorowanie i analiza rynku oraz zmian cen na globalnym i unijnym rynku wodorofluorowęglowodorów,— ocena funkcjonowania i wpływu systemu kwotowego,— ocena wpływu wycofywania na sektor innowacji i sektory powiązane,— ocena wymiaru nielegalnego handlu i, w przypadkach gdy jest to możliwe, wskazanie firm działających niezgodnie z wymogami.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie