Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Modernizacja sali obrad znajdującej się na 4. piętrze budynku Annexe C Trybunału...
Instytucja zamawiająca:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Data publikacji w witrynie TED:
28/12/2018
Termin nadsyłania ofert:
14/02/2019
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1
Wykonanie stołu konferencyjnego na wymiar
Wykonanie 2 stołów konferencyjnych, łącznie dla 65 osób oraz skrzyni na książki, zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji zamówienia i w załączonych do niej specyfikacjach technicznych.
Cena