Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wprowadzenie zasady „poznaj swojego klienta” i inne wsparcie operacyjne w zakres...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
31/01/2019
Termin nadsyłania ofert:
29/03/2019
Status:
Zamknięte
Informacje o części
2
Analiza podatkowa
W ramach części 2 EBI planuje wybór wielu dostawców, którzy będą wspierać Dyrekcję ds. Zarządzania Transakcjami i Restrukturyzacji w ocenie kwestii podatkowych w projektach aktualnie monitorowanych przez Bank.Mogą to być zagadnienia związane z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania, unikaniem podatków, szkodliwymi praktykami podatkowymi i/lub agresywnym planowaniem podatkowym w kontekście inicjatyw uruchamianych przez Komisję Europejską w ramach pakietu zapobiegania unikaniu podatków i podejścia przejętego od organizacji ustanawiających międzynarodowe normy, takich jak Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) i światowe forum działające przy OECD („kwestie podatkowe”).W tym kontekście Dyrekcja ds. Zarządzania Transakcjami i Restrukturyzacji w Dziale Identyfikacji Klienta poszukuje zewnętrznej wiedzy specjalistycznej do wsparcia pracowników EBI w analizie wpływu różnych kwestii podatkowych na monitorowanie realizowanych projektów.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie