Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Projekt pilotażowy dotyczący reguł pochodzenia dla bazy danych dostępu do rynku ...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Data publikacji w witrynie TED:
25/06/2014
Termin nadsyłania ofert:
13/08/2014
Status:
Zamknięte
Informacje o części
3
Chile
Część 3 obejmuje dostarczenie danych dotyczących reguł pochodzenia mających zastosowanie w Chile, które zostaną włączone do bazy danych dostępu do rynku (MADB). Informacje będą udostępniane poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego lub 6-cyfrowego kodu HS (wg klasyfikacji Zharmonizowanego Systemu) lub opisu towarów. Baza danych dostępu do rynku jest dostępna w witrynie internetowej: http://madb.europa.eu
Nie dotyczy