Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
FL/TM19-BG
Instytucja zamawiająca:
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CDT)
Data publikacji w witrynie TED:
05/03/2019
Termin nadsyłania ofert:
08/04/2019
Status:
Zamknięte
Informacje o części
15
Tłumaczenie pisemne z języka maltańskiego na język bułgarski
Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej planuje zawrzeć umowę ramową o tłumaczenie pisemne znormalizowanych tekstów technicznych z dziedziny praw własności intelektualnej z języka maltańskiego na język bułgarski.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie