Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
FL/TM19-MT
Instytucja zamawiająca:
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CDT)
Data publikacji w witrynie TED:
05/03/2019
Termin nadsyłania ofert:
08/04/2019
Status:
Zamknięte
Informacje o części
21
Tłumaczenie pisemne z języka słoweńskiego na język maltański
Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej planuje zawrzeć umowę ramową o tłumaczenie pisemne znormalizowanych tekstów technicznych z dziedziny praw własności intelektualnej z języka słoweńskiego na język maltański.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie