Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Koncesja dotycząca zrównoważonego żywienia zbiorowego w budynkach Parlamentu Eur...
Instytucja zamawiająca:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Data publikacji w witrynie TED:
12/03/2019
Termin nadsyłania ofert:
Nie dotyczy
Status:
W toku
Informacje o części
4
Usługi gastronomiczne w budynku Wilfried Martens
Obsługa punktów sprzedaży:— restauracja samoobsługowa w budynku Martens (450 miejsc),— kafeteria w budynku Martens (200 miejsc),— działania w związku z wydarzeniami.Wartość tej części szacuje się obecnie na 1 500 000 EUR rocznie. Jest to średnia ostatnich przychodów ekstrapolowanych na całkowity okres 7 lat. Kwota ta nie jest gwarantowana i podano ją wyłącznie w celach informacyjnych, aby oszacować zakres umowy koncesyjnej, Kwota ta będzie w dużym stopniu zależała od wyborów handlowych przyszłego koncesjonariusza.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie