Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Projekt i wdrożenie ram rozwoju niebieskiej gospodarki
Instytucja zamawiająca:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Data publikacji w witrynie TED:
19/03/2019
Termin nadsyłania ofert:
26/04/2019
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1
Niezrównoważone finansowanie w niebieskiej gospodarce
Część 1: Niezrównoważone finansowanie w niebieskiej gospodarce: skąd pochodzą pieniądze?
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie